logo
30/03/2021

גובה החזר חודשי

קצת על גובה ההחזר החודשי שאנו נדרשים במשכנתא:

כשאנחנו מבקשים לקבל משכנתא, אנו נדרשים לעמוד בתנאים מינימליים שנקבעו על ידי בנק ישראל.

הבנק מטיל מגבלות גם על הבנקים השונים בתהליך הענקת משכנתא, בנושא המאפיינים השונים של המשכנתאות, אם תמהיל, משך הלוואה וכו'.


גובה החזר חודשי:

קצת על גובה ההחזר החודשי שאנו נדרשים במשכנתא:

כשאנחנו מבקשים לקבל משכנתא, אנו נדרשים לעמוד בתנאים מינימליים שנקבעו על ידי בנק ישראל.

הבנק מטיל מגבלות גם על הבנקים השונים בתהליך הענקת משכנתא, בנושא המאפיינים השונים של המשכנתאות, אם תמהיל, משך הלוואה וכו'.

בין ההוראות הרבות החלות על הבנקים ועל מבקשי המשכנתאות אלו הנפוצות ביותר:

• שיעור המימון המקסימלי שהבנק רשאי להעניק

- עד 75%, 70%, או 50%, תלוי כמה נכסים רכשתם בעבר.

• תקופת ההלוואה

- לא תאושר משכנתא (בכל אחד ממסלולי ההלוואה) לתקופה העולה על 30 שנים.

• תמהיל המשכנתא

- כמה מסכום המשכנתא חייב להילקח במסלול קבוע

איך בעצם קובעים את גובה ההחזר החודשי במשכנתא?

- חשוב לדעת כי גובה ההחזר לא תלוי בנו בלבד, על פי הנחיות בנק ישראל, אסור לבנקים לתת משכנתא שגובה ההחזר שלה הוא מעל 50% מגובה ההכנסה שלכם!

- לרוב הבנקים מחמירים עם ההנחיה הזו ולרוב לא יתנו משכנתא בסכום שההחזר שלה מעל 30 – 40 אחוז מההכנסה הפנויה שלכם.

צריכים עזרה עם המשכנתא? לכל שאלה, שלחו לי הודעה ועקבו אחר העמוד!


054-2891484
info@hbps.io