logo
05/04/2021

איך יודעים אם כדאי להשקיע בנכס מסוים?

כשאנו ניגשים לבחון נכס מסוים שאנו עשויים להשקיע בו, נרצה לוודא שאכן מדובר בהשקעה נכונה וטובה עבורנו, אלו הכלים שיסייעו לכם לעשות בדיוק את זה:

איך יודעים אם כדאי להשקיע בנכס מסוים?

כשאנו ניגשים לבחון נכס מסוים שאנו עשויים להשקיע בו, נרצה לוודא שאכן מדובר בהשקעה נכונה וטובה עבורנו, אלו הכלים שיסייעו לכם לעשות בדיוק את זה:

1. חישוב NPV - חשבו מה הערך הנוכחי של הנכס ושל תזרימי המזומנים שלו.

2. חישוב IRR - בחנו את הרגישות לריבית, ז"א מתי העסקה הופכת ללא כדאית עבורכם.

3. חישוב WACC - חשבו את מחיר ההון המשוקלל, ערך זה מבטא את העלות שנדרשת לשלם בגין ההון המשמש לאותה ההשקעה.

רוצים לדעת עוד או צריכים עזרה בתהליך רכישת נכס? שלחו לי פרטים לתיאום שיחה!


054-2891484
info@hbps.io