logo
16/04/2021

ריביות ולוח סילוקין

עושים חשבון: מה הריביות השונות שניתן לקבל על המשכנתא?

לרוב, נגיע לנושא הריביות השונות, כשנבחר את תמהיל המשכנתא שלנו:

מה המסלולים הקיימים?

עושים חשבון: מה הריביות השונות שניתן לקבל על המשכנתא?

לרוב, נגיע לנושא הריביות השונות, כשנבחר את תמהיל המשכנתא שלנו:

מה המסלולים הקיימים?

1. ריבית קבועה לא צמודה, או במונח אחר (קל"צ) – קרן ההלוואה שלכם לא צמודה לשום מדד חיצוני - לכן ההחזר החודשי קבוע לאורך כל חיי ההלוואה.

2. ריבית קבועה צמודה - קרן ההלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן, במסלול זה יעלה ההחזר החודשי בד בבד עם עליית המדד.

3. ריבית משתנה לא צמודה - במסלול זה הריבית מתעדכנת, אבל אחת לתקופה ידועה מראש. במסלול זה הקרן לא צמודה למדד המחירים לצרכן.

4. ריבית משתנה צמודה - הקרן צמודה למדד המחירים לצרכן. וכן הריבית אינה קבועה, אלא משתנה על פני תקופת ההלוואה ומתעדכנת לרוב אחת לחמש שנים.

5. פריים – פריים נחשב למסלול הזול והמשתלם ביותר בתקופה הנוכחית מאחר ומסלול הפריים מתאפיין כיום בריבית הנמוכה ביותר ביחס למסלולים האחרים

צריכים עזרה עם המשכנתא? צרו קשר עוד היום לשיחת ייעוץ ללא עלות054-2891484
info@hbps.io