logo
26/04/2021

איך בונים תמהיל משכנתא?

כידוע לנו, קיימים מס' מסלולים שונים לבניית תמהיל משכנתא. מה שחשוב לנו להבין הוא שהמסלול שנבחר והתמהיל שנבנה, יהיה תלוי באופן ישיר במטרה שלנו לרכישת נכס.

המסלולים לבניית תמהילי משכנתא הם:


איך בונים תמהיל משכנתא?

כידוע לנו, קיימים מס' מסלולים שונים לבניית תמהיל משכנתא. מה שחשוב לנו להבין הוא שהמסלול שנבחר והתמהיל שנבנה, יהיה תלוי באופן ישיר במטרה שלנו לרכישת נכס.

המסלולים לבניית תמהילי משכנתא הם:

1. מסלול בריבית קבועה צמודת מדד

2. מסלול פריים

3. מסלול בריבית משתנה צמודת מדד

4. מסלול בריבית קבועה לא צמודת מדד

5. מסלול מט"ח

המטרה שלנו לקניית נכס עשויה לנוע בין רכישה למטרת מגורים, רכישה להשקעה קצרת טווח, להשקעה לטווח הרחוק ומגוון סיבות נוספות. חשוב לקחת אותן בחשבון לפני שנתחיל בתהליך.

צריכים עזרה נוספת עם המשכנתא? שלחו לי הודעה לתיאום שיחת ייעוץ מתנה!


054-2891484
info@hbps.io